ផលិតផល

ផលិតផល

  • បន្ទះប្រអប់ទំនិញស្ងួត-Thermoplastic

    បន្ទះប្រអប់ទំនិញស្ងួត-Thermoplastic

    ប្រអប់ទំនិញស្ងួត ដែលជួនកាលគេហៅថា ធុងដឹកទំនិញស្ងួត បានក្លាយជាផ្នែកសំខាន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។បន្ទាប់ពីការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រ intermodal ប្រអប់ដឹកទំនិញទទួលយកភារកិច្ចនៃការដឹកជញ្ជូនម៉ាយល៍ចុងក្រោយ។ទំនិញតាមបែបប្រពៃណី ជាធម្មតាមាននៅក្នុងសម្ភារៈលោហៈ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ សម្ភារៈថ្មី-បន្ទះសមាសធាតុ-កំពុងបង្កើតតួរលេខក្នុងការផលិតប្រអប់ទំនិញស្ងួត។