ផលិតផល

ផលិតផល

  • ខ្សែក្រវ៉ាត់ធុងឥន្ធនៈ - Thermoplastic

    ខ្សែក្រវ៉ាត់ធុងឥន្ធនៈ - Thermoplastic

    ខ្សែធុងប្រេងគឺជាជំនួយនៃធុងប្រេង ឬធុងហ្គាសនៅលើរថយន្តរបស់អ្នក។ជារឿយៗវាគឺជាខ្សែក្រវាត់ប្រភេទ C ឬប្រភេទ U ដែលមានខ្សែជុំវិញធុង។សម្ភារៈ​ឥឡូវ​នេះ​ច្រើន​តែ​ជា​លោហៈ ប៉ុន្តែ​ក៏​អាច​ជា​មិនមែន​លោហធាតុ​ដែរ។សម្រាប់ធុងឥន្ធនៈរបស់រថយន្ត ខ្សែ 2 ជាធម្មតាគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែសម្រាប់ធុងធំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពិសេស (ឧទាហរណ៍ ធុងផ្ទុកក្រោមដី) ត្រូវការបរិមាណបន្ថែមទៀត។