ផលិតផល

ផលិតផល

  • កាសែត Thermoplastic UD-Tapes

    កាសែត Thermoplastic UD-Tapes

    កាសែត Thermoplastic UD-tape គឺជាខ្សែអាត់និងបន្ទះសរសៃ UD ដែលត្រូវបានពង្រឹងដោយវិស្វកម្មកម្រិតខ្ពស់ ដែលផ្តល់ជូននៅក្នុងជួរដ៏ធំទូលាយនៃសរសៃបន្តគ្នា និងជ័រដើម្បីបង្កើនភាពរឹង / កម្លាំង និងភាពធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់នៃផ្នែកសមាសធាតុ thermoplastic ។